Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων για Παιδιά και Εφήβους απο το ΕΚΚ

Στο πλαίσιο της χορήγησης προεγκρίσεων χρηματοδότησης κινηματογραφικών έργων που αποφάσισε το ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) στη συνεδρίασή του της 24ης Ιουνίου 2019, αποφασίστηκε και χρηματοδότηση ενός έργου στο «Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων για Παιδιά και Εφήβους».

Σύμφωνα με το σχετικό ΔΤ, «το ΕΚΚ, σε αγαστή συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο Πολιτισμού και το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομίας, με συστηματική προσπάθεια ενός έτους και κατόπιν της ψήφισης της απαραίτητης νομοθετικής ρύθμισης τον Μάρτιο του 2019, η οποία επιτρέπει και ορίζει τις προϋποθέσεις για την χρηματοδότησή του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την παραγωγή ελληνικών κινηματογραφικών έργων, χαιρετίζει την διεύρυνση των χρηματοδοτικών του πόρων από το Π.Δ.Ε. η οποία θα διευκολύνει την επίτευξη των ιδρυτικών του σκοπών και ευελπιστεί στην αναγκαία περαιτέρω αύξηση της συγκεκριμένης επιχορήγησης στο μέλλον.»

Σημειώνουμε ότι στη διάρκεια της πρόσφατης, 2ης Διεθνούς Συνάντησης Fest of Fests διοργανώθηκε ξεχωριστή στρογγυλή τράπεζα για το ζήτημα της παραγωγής παιδικών ταινιών, με αφορμή την σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και παρουσιάστηκε στη διοργάνωση.

Ολόκληρο το ΔΤ του ΕΚΚ εδώ